Sunday, April 10, 2011

وزارت تحصیلات عالی: نمرات اضافی عادلانه و شفاف داده می‌شود

مقام‌های وزارت تحصیلات عالی می‌گویند برای دانشجویان چهارده ولایت که در امتحانات کانکور سال گذشته بی‌نتیجه مانده‌اند، با درنظرداشت انتخاب و ولایت‌شان پانزده تا بیست نمره اضافی داده می‌شود. در امتحانات کانکور سال گذشته نزدیک به 120 هزار تن از فارغان صنف دوازدهم شرکت کرده بودند که نزدیک به هفتاد و پنج هزار تن آنان بی‌نتیجه مانده‌اند. - وزارت تحصیلات عالی: نمرات اضافی عادلانه و شفاف داده می‌شود -- معرفی چهار وزیر به پارلمان؛ پارلمان در نخستین آزمون حکومت

0 Comments:

Post a Comment

<< Home