Sunday, December 19, 2010

باشنده گان ولسوالی بلخاب ولایت سرپل با کمبود مواد غذایی مواجه اند

در حدود هفتاد هزار نفر از باشنده گان ولسوالی بلخاب ولایت سرپل در اثر مسدود شدن راه های مواصلاتی با خطر مرگ روبرو خواهند شد...... - باشنده گان ولسوالی بلخاب ولایت سرپل با کمبود مواد غذایی مواجه اند
سرما هزاران خانواده را تهدید می‌کند
مایک مولن: پاکستان «پناهگاه امن» القاعده است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home