Saturday, July 25, 2009

ترجمان امریکایی، پول هنگفت، زنده گی راحت!؟ - rferl

ا افزایش تعداد عساکر امریکایی در افغانستان تعداد ترجمان های که به این کشور فرستاده می شوند نیز بیشتر شده است، اما این ترجمان ها در افغانستان با مشکلات متعدد روبرو هستند
یک ترجمان برای قوای امریکایی حد وسط سالانه 210 هزار دالر معاش دارد، طبعاً هرکس تلاش می کند که این شغل را بدست بیآورد، عده ای هم برای بدست آوردن این کار دروغ می گویند
ترجمان امریکایی، پول هنگفت، زنده گی راحت!؟ - RFE/RL

هولبروک: در انتخابات افغانستان خالیگاه های وجود دارد.
ستراتیژی مواد مخدر در افغانستان تغییر می کند
وزیر خارجه سویدن: ما آمدیم تا از انتخابات حمایت کنیم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home